Plan zajęć na rok 2022/2023

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z zaleceniami GIS
zajęcia muzyczno – ruchowe oraz zajęcia nauki gry na instrumentach
odbywać się będą w zmienionej formie:

Zalecenia dla zajęć muzyczno-ruchowych

 W zajęciach może uczestniczyć do 6 dzieci.

 1. Dziecko jak i rodzic /opiekun/ muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów uznawanych za objawy COVID 19.
 2. Na zajęcia przychodzimy nie prędzej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 3. Przed wejściem wycieramy buty na przygotowanej przed wejściem „macie” ze środkiem dezynfekcyjnym.
 4. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk dziecka i rodzica /opiekuna/ – pojemniki za środkiem dezynfekcyjnym znajdują się w szatni.
 5. Na zajęcia należy zabrać:
  – butelkę picia dla dziecka i dla siebie;
  – kredki;
  – kocyk na którym będzie siedzieć dziecko i rodzic / opiekun/;
  – chrupki;
  – zmienne obuwie lub skarpetki / po sali nie chodzimy w bosych stopach/;
 6. W trakcie zajęć nie będzie powitania piłką, zabaw w dużym kole oraz chrupek na koniec zajęć.
 7. Przewrócenie zabawy będzie możliwe po przyniesieniu plastikowego niedużego i opisanego pojemnika na klocki, który zostanie potem w sali z klockami przeznaczonymi dla danego dziecka.
 8. Po zajęciach sprawnie opuszczamy szatnię w celu możliwości dezynfekcji przez następną grupę.
 9. Korzystamy tylko z toalety przeznaczonej dla uczniów SEM IMPRESJA

Zalecenia dla instrumentalistów

 1. Uczeń jak i rodzic /opiekun/ muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów uznawanych za objawy COVID 19.
 2. Na zajęcia przychodzimy nie prędzej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 3. Przed wejściem wycieramy buty na przygotowanej przed wejściem „macie” ze środkiem dezynfekcyjnym.
 4. Przed wejściem na salę obowiązuje umycie i dezynfekcja rąk ucznia i rodzica  /opiekuna/ – pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym znajdują się w szatni oraz na sali z instrumentem.
 5. W salach obowiązuje utrzymywanie odległości 2 metrów od nauczyciela.
 6. Po zajęciach sprawnie opuszczamy sale i szatnię w celu możliwości dezynfekcji przed następnym uczniem.
 7. Korzystamy tylko z toalety przeznaczonej dla uczniów SEM IMPRESJA.

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WTOREK

16.30 – 17.15 – dzieci rocznik 2020
17.25 – 18.10 – dzieci rocznik 2018
– 18.15 – 19.00 – dzieci rocznik 2017

ŚRODA

10.00 – 10.45 – dzieci rocznik 2021
11.00 – 11.45 – dzieci rocznik 2020

CZWARTEK

16.00 – 16.45 – dzieci rocznik 2021
17.00 – 17.45 – dzieci rocznik 2019
18.00 – 18.45 – dzieci rocznik 2017

W semestrze można odrobić 3 zajęcia

Odrobienie zajęć odbywać się będzie:
– I semestr – w pierwszą sobotę X, XI, XII, I;
– II semestr – w pierwszą sobotę III, IV, V, VI.

Roczniki 2020 i 2021 o godz. 10.00
Roczniki 1017 i 2018 o godz 11.00

Terminy zajęć indywidualnych (nauka gry na pianinie, gitarze) ustala się z nauczycielem prowadzącym.