Aktualne informacje


NAUKA GRY NA PIANINIE

Zajęcia indywidualne z pianinem dla dzieci od 3 roku życia.
Uczniowie zaawansowani uczą się na fortepianie.

ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia.
Małe grupy. Indywidualne podejście do dzieci.

NAUKA GRY NA GITARZE

Zajęcia indywidualne z gitara dla dzieci od 5 roku życia.

AUTORSKI PROGRAM

Nowatorski program nauczania stworzony przez mgr Mariolę Łapacz. Sprawdzony w 14 letnim toku nauczania.

Nasza kadra

Wszystkie zajęcia w SEM Impresja prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów posiadających wyższe wykształcenie muzyczne.

mgr Mariola Łapacz
właściciel / nauczyciel gry na pianinie / muzykoterapeuta / rytmiczka - prowadząca zajęcia muzyczno-ruchowe
PANI LUCYNA LORBIECKA-GIEREŁO
nauczyciel gry na pianinie

MGR DOROTA SZYPERSKA
nauczyciel gry na gitarze

Plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czas trwania zajęć muzyczno-ruchowych 45 minut.

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

WTOREK

16.30 – 17.15 – dzieci rocznik 2020
17.25 – 18.10 – dzieci rocznik 2018
18.15 – 19.00 – dzieic rocznik 2017

ŚRODA

10.00 – 10.45 – dzieci rocznik 2021
11.00 – 11.45 – dzieci rocznik 2020

CZWARTEK

16.00 – 16.45 – – dzieci rocznik 2021
17.00 – 17.45 – – dzieci rocznik 2019
18.00 – 18.40 – – dzieci rocznik 2017

S

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z zaleceniami GIS
zajęcia muzyczno – ruchowe odbywać się będą w zmienionej formie:

1. W zajęciach może uczestniczyć do 6 dzieci.
2. Dziecko jak i rodzic /opiekun/ muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów uznawanych za objawy COVID 19.
3. Na zajęcia przychodzimy nie prędzej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
4. Przed wejściem wycieramy buty na przygotowanej przed wejściem „macie” ze środkiem dezynfekcyjnym.
5. Przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk dziecka i rodzica/opiekuna/ – pojemniki za środkiem dezynfekcyjnym znajdują się w szatni.
6. Najęcia należy zabrać:
– butelkę picia dla dziecka i dla siebie;
– kredki;
– kocyk na którym będzie siedzieć dziecko i rodzic / opiekun/;
– chrupki;
– zmienne obuwie lub skarpetki / po sali nie chodzimy w bosych stopach/;
7. W trakcie zajęć nie będzie powitania piłką, zabaw w dużym kole oraz chrupek na koniec zajęć.
8. Przewrócenie zabawy będzie możliwe po przyniesieniu plastikowego niedużego i opisanego pojemnika na klocki, który zostanie potem w sali z klockami przeznaczonymi dla danego dziecka.
9. Po zajęciach sprawnie opuszczamy szatnię w celu możliwości dezynfekcji przed następną grupę.
10. Korzystamy tylko z toalety przeznaczonej dla uczniów SEM IMPRESJA

Terminy zajęć indywidualnych (nauka gry na pianinie i gitarze) ustala się z nauczycielem prowadzącym.

W trosce o bezpieczeństwo i zgodnie z zaleceniami GIS
zajęcia nauki gry na instrumencie odbywać się będą w zmienionej formie:

 Uczeń jak i rodzic /opiekun/ muszą być zdrowi, bez jakichkolwiek objawów uznawanych za objawy COVID 19.

  1. Na zajęcia przychodzimy nie prędzej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.
  2. Przed wejściem wycieramy buty na przygotowanej przed wejściem „macie” ze środkiem dezynfekcyjnym.
  3. Przed wejściem na salę obowiązuje umycie i dezynfekcja rąk ucznia i rodzica  /opiekuna/ – pojemniki za środkiem dezynfekcyjnym znajdują się w szatni oraz na sali z instrumentem.
  4. W salach obowiązuje utrzymywanie odległości 2 metrów od nauczyciela.
  5. Po zajęciach sprawnie opuszczamy sale i szatnię w celu możliwości dezynfekcji przed następnym uczniem.
  6. Korzystamy tylko z toalety przeznaczonej dla uczniów SEM IMPRESJA.

 

Kontakt z nami


Odwiedź nas

ul. Wielkopolska 403/2.1,2.7 Gdynia (II piętro)

Zadzwoń do nas

+ 48 607 152 878

+ 48 888 313 924

Napisz do nas