Oferta

Studio Edukacji Muzycznej „IMPRESJA” oferuje:

– Naukę gry na pianinie lub gitarze
Są to lekcje indywidualne. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych predyspozycji i możliwości danego ucznia. Przygotowujemy również do egzaminów do szkoły muzycznej. Studio przewiduje udział uczniów w konkursach dla młodych instrumentalistów oraz koncertach. Istnieje możliwość wyboru wariantu lekcji – 30 min., 45 min., 60 min. lub 2×30 min. tygodniowo. Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje zaświadczenie promocyjne, natomiast dyplom ukończenia kursu uczeń otrzymuje po minimum 6-letnim cyklu kształcenia.

– Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 m-cy.
Ogólnorozwojowe zajęcia muzyczno-ruchowe, stymulujące całościowy rozwój dziecka. Na zajęciach śpiewamy, stawiamy pierwsze kroki, gramy na prostych instrumentach muzycznych. Ćwiczenia przy muzyce kształtują motorykę, sprawność ruchową i przyczyniają się do rozwijania zdolności poznawczych.

– Zajęcia dla dzieci od 1 roku do 6 lat
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi oraz zmuszają do sprawniejszego myślenia. Kształcą też takie cechy charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie i samodzielność.

Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest także wyrabianie u dzieci wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu poprzez zabawy ruchowe, taneczne, naukę piosenek dostosowanych do wieku dziecka oraz grę na prostych instrumentach perkusyjnych. Oprócz ćwiczeń muzyczno- ruchowych pojawiają się w nich proste ćwiczenia logopedyczne, elementy z integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

– Zajęcia baletowe (balet, taniec klasyczny)

Specjalna technika tańca zwana baletem,  powstała w XVII wieku na dworze Ludwika XIV we Francji, stąd wszystkie nazwy ćwiczeń, kroków i póz są w języku francuskim. Zasady baletu zostały usystematyzowane i opisane na początku XIX wieku i z nich korzystamy do dziś, dlatego taniec klasyczny wygląda na całym świecie tak samo. Długa szyja, opuszczone ramiona, proste plecy, gracja w poruszaniu się to cechy osób, które uczyły się (nawet krótko) baletu. A to nie wszystko: koordynacja ruchu, połączenie ruchu z muzyką, wrażliwość muzyczna oraz odpowiednie napięcie mięśni w tańcu klasycznym sprawia, że jest to technika polecana przez wielu specjalistów.

W 5 szkołach baletowych w Polsce uczy się dzieci od 10. roku życia, ale podstawy baletu mogą poznawać wszyscy w każdym wieku.

Na zajęcia zapraszamy dzieci od 5 roku życia oraz młodzież i dorosłych, gdzie nauczymy się podstaw baletu: pozycji rąk i nóg, port de bras czy demi plié, battement tendu, rond de jambe, parterre czy adagio i innych

Dorosłym proponujemy ćwiczenia na poprawienie sylwetki, rozciąganie mięśni i ścięgien poprzez elementy barre ou soll (ćwiczenia tańca klasycznego wykonywane na leżąco lub siedząco) oraz choreoterapię, czyli terapię tańcem.

– Zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, choreoterapia)

– Zajęcia wokalne (śpiew)